יצירת מאגר שאלות

שלום תלמידים יקרים
בשיעור זה ניצור מאגר שאלות שיובילו אותנו במסע שלנו.
כפי שלמדנו לשאלות תפקיד חשוב.
נתחיל לכתוב שאלות במטרות שונות. 

פיתוח הבנה מערכתית
מהו המבנה הארגוני? מה פועל ומה לא פועל על-פי המבנה?
מהי חלוקת הכוח בארגון?
למי בית הספר חשוב?
מי יהיה מוכן להשקיע ב...?
מה חשוב לצוות המורים?
מי מחליט על ...?
מי אחראי ל...?
למי יש סמכות ל...?
מי מחויב למי?
מי מעוניין לשמר/לשנות ...?
מי הם בעלי העניין? מה האינטרס של ...?
Comments