בדיקת ידע תשע"ה

בשבוע שעבר הכינו שירה ויערה אוסף של שאלות בנושאים שונים הקשורים בנחל, לשאלות אלה הוספתי שאלות נוספות שלכם מהקבצים בהם שיתפתם אותי.

המשימה:
בתוך הקובץ רשומים שמותיכם ע"פ קבוצות.
על כל קבוצה לסרוק אתרי מידע באנינרנט ולנסות לענות על כל השאלות שבאחריותה מתוך מקורות המידע. במידה ואין תשובה לאחת השאלות, צבעו אותה באדום. במידה ויש תשובה, העתיקו את התשובה מתחת לשאלה וציינו מאיזה מקור מידע נלקחה.
המידה ועולה שאלה חדשה, אתם מוזמנים לרשום אותה.


מקורות מידע:
Comments