תרגיל בשאלת שאלות

אילו שאלות אפשר לשאול על שאלות?פתחו קובץ שיתופי ורשמו את כל השאלות העולות בדעתכם בנושא.

למשל: למה ילדים שואלים כל כך מעט שאלות בבית הספר???

מילים שיסייעו לנו בשאלת שאלות:

שאלות פשוטות

מי, מה, איזו, איזה, אילו

מתי, ממתי עד מתי

איפה, היכן ,לאן,  מאין

למה, מדוע, האם

איך, כיצד

כמה

לקובץ השיתופי של כתה ה/1


נוסיף לשאלות מילים מרחיבות כמו:

שאלות מורחבות:

כיצד משפיע... על...

מה הגורמים ל...

מה הקשר בין... לבין...

השוואה בין... לבין...

מה התנאים ל...

מה היתרונות ומה החסרונות...

מה הסיבה  ש...


נכיר תבנית חשיבה להתבוננות על תופעה

תבנית להתבוננות בתופעה

  •    מה אני רואה?   
  • מה אני חושב/ת על זה?
  • מה מפליא בזה? מה מעורר תהייה?

פופ קורן


Comments