שאלו את אימו של אלברט אינשטיין הגיע לרמת חכמה גבוהה כל כך?סיפרה האם כי כבר בינקותו של בנה עת למד בגן הילדים היתה היא שואלת אותו מדי יום בשובו מן הגן - איזה שאלות שאלת היום בגן?
מיומנות שאילת שאלות הינה אחת החשובות בתהליכי חקר ויזמות. במהלך התהליך נלמד להכיר סוגים שונים של שאלות , מאפיינים של שאלות ושימושים של שאלות ונשפר את מיומנות שאילת השאלות.

שאלת שאלות