מטרות

  • יצירת התלהבות ללמידה.
  • הגברת תחושת שייכות למקום.
  • מטרות פדגוגיות: רכישת אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה, למידה שיתופית ועבודת צוות, שימוש ביכולות התקשוב בצורה מיטבית.
  • טיפוח יוזמה ומנהיגות.
Comments