הפקת משמעות ממידע

הגענו לשלב של תהליך החקר.
כל קבוצה בחרה עיקרון  לתכנון בית חסכוני באנרגיה וחיברה שאלת חקר.
כדי לענות על שאלת החקר, עלינו לחפש מידע  באמצעות: אנשי מקצוע, אתרי אינטנרט,
מאמרים, ידע אישי ועוד.
כיצד נדע איזה מידע עונה לנו על הצרכים? כיצד נסכם את המידע?...
באמצעות המצגת שלפניכם נלמד כיצד להפיק משמעות ממידע (כתבה, טקסט, מאמר..).

הפקת משמעות ממידעComments