חלוקה לקבוצות- שאלות החקר

בניה חסכונית באנרגיה- תהליך החקר

 

 

שמות חברי הקבוצה

שאלת חקר

העיקרון אותו

חוקרים

 

עמיר, יפתח, קורן

מהו הקשר בין החומר שממנו בונים את הבית לבין חסכון באנרגיה?

בידוד תרמי של הבית. חומר הבנייה של הבית

 

 

רועי, נהר, ניב

כיצד משפיע צבע הקיר

על החיסכון באנרגיה?

צבע הקיר

 

 

רומי, פרח

כיצד הצמחייה סביב הבית משפיע על טמפרטורת הבית?

 

 

צמחייה

גבריאל, שאול, מתן

כיצד גגות סולאריים מפיקים חשמל מן השמש ובאיזו צורה?

גגות סולאריים

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments