חוקרים, מתצפתים, מתעדים, יוזמים ועובדים על תוצרים

נשלח 25 במאי 2014, 0:54 על ידי טל גופר
כל הקבוצות עובדות במרץ: חוקרות, עורכות תצפיות, מתכננות תוצרים, לומדות כלים טכנולוגים מתאימים ומתקדמות אל הסיום..
Comments